Zagreb, 12. ožujka 1930. - Zagreb, 30. listopada 2006.

Biografija


Akademik Stanko Horvat studij skladanja završio je 1956. godine na Muzičkoj akademiji u Zagrebu u klasi Stjepana Šuleka

Usavršavao se 1958. i 1959. godine na Pariškom konzervatoriju.

1977. je godine radio u Berlinu u elektroničkome studiju Tehničkoga sveučilišta, i to posredstvom stipendije DAAD-a, a u okviru Umjetničkoga programa te zaklade. 

Pedagošku djelatnost započinje 1957. godine kao nastavnik teorijskih predmeta u Muzičkoj školi Vatroslav Lisinski u Zagrebu. 1961. godine izabran je za docenta a 1976. godine za redovitoga profesora Muzičke akademije Sveučilišta u Zagrebu na kojoj radi do umirovljenja, 1999. godine. Od 1977. do 1981. godine bio je i dekan Muzičke akademije. 

Od 1974. do 1979. bio je predsjednik Hrvatskoga društva skladatelja (tada: Društva skladatelja Hrvatske).

Od 1983. do 1991. bio je glavni urednik edicije Sabrana djela Josipa Štolcera Slavenskog, a od 1991. do 2001. glavni urednik edicije Ars Croatica Hrvatskoga društva skladatelja.

Od 1975. do 1979. bio je potpredsjednik Umjetničkoga savjeta a od 1985. do 1989. godine umjetnički direktor Muzičkoga biennala Zagreb, međunarodnoga festivala suvremene glazbe. 

Od 1992. je član-suradnik a od 1998. redoviti član Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. 

Za svoj je umjetnički rad nagrađen 1967. godine Nagradom grada Zagreba, 1972. i 1981. godine Nagradom Vladimir Nazor19701972. i 1990. godine Nagradom Josip Slavenski (1990. za životno djelo), 1997. Nagradom Boris Papandopulo Hrvatskoga društva skladatelja i 2001. godine Nagradom Vladimir Nazor za životno djelo.